Školné 

Školné a podmínky

Výuka se platí na půl školního roku ( v obdobích: září - leden, únor - červen) dopředu nebo během prvních týdnů výuky

Platbou souhlasíte automaticky s podmínkami přihlíšení se

                                              Podmínky přihlášení se

Pokud naším zaviněním dojde k neodučeným hodinám (např. je-li učitel nemocný nebo má koncert ), budou tyto hodiny po domluvě s žákem nahrazeny.

V případě, že se žák nedostaví na svoji běžnou výuku (nemoc, soukromá akce atp.), nebude mu tato výuka nahrazována, ani nebude vráceno školné. Výjimku tvoří dlouhodobé závažné zdravotní, pracovní nebo rodinné důvody, kdy lze po domluvě poskytnout kompenzaci. Podmínkou je nahlásit je minimálně týden před výukou. 

Zaplacením školného automaticky souhlasí žák nebo zákonný zástupce žáka s podmínkami výše uvedenými.


Školné

                                                      V ceně je zahrnuto: 16 vyučovacích hodin o délce 60 minut 

Individuální výuka

7500 Kč

Výuka ve dvojici

5600 Kč

Výuka ve trojici

5350 Kč

Výuka skupinka 4 lidé

4300 Kč

Výuka pro rodiče s dítětem

8850 Kč

Jak zaplatit.

Číslo účtu: Fio banka 2400463716/2010

Nebo je možná platba na stvrzenku nebo faktura.

© 2020 Arch Design Václavské náměstí 1, Praha, 110 00
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!