Ceny

Školné a podmínky 


Školní rok 2020/21

Start 2.pololetí je 8.2. 2021

Výuka se platí na půl školního roku ( v obdobích: září - leden, únor - červen) dopředu nebo během prvních týdnů výuky

Platbou souhlasíte automaticky s podmínkami přihlíšení se

                                              Podmínky přihlášení se

Pokud naším zaviněním dojde k neodučeným hodinám (např. je-li učitel nemocný nebo má koncert ), budou tyto hodiny po domluvě s žákem nahrazeny.

V případě, že se žák nedostaví na svoji běžnou výuku (nemoc, soukromá akce atp.), nebude mu tato výuka nahrazována, ani nebude vráceno školné. Výjimku tvoří dlouhodobé závažné zdravotní, pracovní nebo rodinné důvody, kdy lze po domluvě poskytnout kompenzaci. Podmínkou je nahlásit je minimálně týden před výukou. 

Zaplacením školného automaticky souhlasí žák nebo zákonný zástupce žáka s podmínkami výše uvedenými.Školné

V ceně je zahrnuto: 17 vyučovacích hodin (pokud se přihlásíte později, 17h. vám už samozřejmě nemůžeme dát ), materiály, servis (výměna strun, pomoc při vybírání kytar) 

Individuální výuka

Kombinovaná výuka

4900 Kč

Výuka ve dvojici

3400 Kč

Výuka ve trojici

3000 Kč

Výuka skupinka 4 lidé

2500 Kč

Výuka pro rodiče s dítětem

5400 Kč

Jak zaplatit.

Číslo účtu: Fio banka 2400463716/2010

Připište jméno a příjmení tak, aby bylo jasno za koho platba přišla

Nebo je možná platba na stvrzenku nebo faktura.